Ognisko Polonijne

Ognisko Polonijne zostało utworzone we wrześniu 2013r. pod patronatem Polskiej Misji Katolickiej w Genewie. Celem Ogniska jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej. Podejmuje inicjatywy i wspiera przedsięwzięcia służące promowaniu polskiej kultury, tradycji i historii. Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i katechizację dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Aktualnie w ramach Ogniska prowadzone zajęcia z języka polskiego, katechezy, zajęcia artystyczno-plastyczne, dla dzieci z klas 3-6. Katechizacją objęte są również dzieci w wieku gimnazjalnym.

Zajęcia odbywają się w ECOLE MODERNE Rue du Clos 5, 1208 Genève w każdą środę.

Ognisko Polonijne chętnie podejmie współpracę z rodzicami i nauczycielami w celu rozszerzenia swojej oferty dydaktycznej.