Kursy językowe

j

Język polski dla obcokrajowców

Kurs języka polskiego dla dorosłych obcokrajowców prowadzi osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

Kontakt Pani Ewelina Pisarska-Yui: ewelina.pisarskayui@gmail.com