Działania

Szkoła Polska

Kursy językowe

Klub filmowy

Klub filmowy

Pomoc Prawna

 Pomoc Prawna

 Fundacja Jana Pawła II